Disclaimer

Immo-Net aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de op deze website verstrekte informatie. Alle informatie op de website van Immo-Net heeft een informatief karakter.

Immo-Net garandeert niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is op de website. Alle informatie wordt geleverd "zoals deze is" en zonder enige garantie. Immo-Net accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is

De inhoud van deze website en de informatie die hierop staat vermeld, mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Immo-Net. Het is bezoekers van de website van Immo-Net niet toegestaan om informatie, illustraties en foto's op deze website, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciele doeleinden.