Pilsen-Praag
€ 1.100.000,-
een historisch interessant gebouw dat in de toekomst te exploiteren is als hotel, congres centrum of golf club.

Het complex is een voormalige bierbrouwerij uit de 16de eeuw. Deze ligt ongeveer 40 km ten noorden van de belangrijkste Tsjechische snelweg Neurenberg-Praag. Ongeveer in het midden van het stuk Pilsen-Praag. Het staat volledig los van verdere bebouwing en de stad Zbiroh, maar is verbonden met de stad door de oude weg naar Chotesin. Het complex is op een subtiele manier geintegreerd in het landschap en dit wordt nog eens versterkt door de kleine meertjes op het terrein. Het uiterlijk van het complex heeft tot op heden het aanzien van een bierbrouwerij. Ook al is deze tijdens zijn bestaan meerdere malen verbouwd, nog steeds domineren de barokke elementen van het origineel.
Het complex bestaat uit drie hoofgebouwen, een gebouw met woningen en een met stallen.

In 1994 is een reconstructie gestart waarbij het gebouw verbouwd werd tot hotel met een kleine bierbrouwerij. Er zijn toen belangrijke bouwtechnische verbeteringen aangebracht, maar het project is nooit voltooid.

In 2005 is het door ons aangekocht en meteen geconserveerd en beschermd tegen verdere aantasting door weersinvloeden.

Tegelijkertijd is er een studie laten maken voor een nieuwe, moderne reconstructie. Deze studie heeft als doel het complex te voltooien tot hotel met restaurant en congres centrum en het object haar originele aanzien terug te geven.

Ook is in de studie de mogelijkheid uitgewerkt om het hotel te gebruiken als basis voor een golf  centrum dat op het omliggende terrein te verwezenlijken is. Dit terrein, circa 68 hectare, is echter niet onderdeel van de verkoop.

De bebouwde oppervlakte van de hoofdgebouwen bedraagt 2500m2, van de bijgebouwen 859m2. De binnenplaats is 1883m2 groot, het totale bebouwing bedraagt 39 000m3 en het gehele complex, inclusief meertjes, heeft ongeveer 20 000m2.

De bouwvergunning is nog steeds geldig en de stad Zbiroh staat achter het plan van de reconstructie. Het complex en omliggend gebied is geen beschermd gebied/historisch erfgoed.

klik op het fototoestel voor meer foto's
Type object = ontw. project

Over de prijs kan onderhandeld worden
Objectnummer: cz-6083
Pilsen-Praag
Vraag informatie aan